فرهنگ فشرده‌ی پزشکی آکسفورد

ناشر:

فرهنگان


مترجم:

دکتر مصطفی مفیدی


قطع کتاب:

وزیری


تعداد صفحات:

1080


قیمت:
فرهنگ فشرده‌ی پزشکی آکسفورد


این فرهنگ حاوی ۱۴.۷۰۰ واژه و اصطلاح پزشکی است که توسط گروه زبده‌یی از متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی و نویسندگان متن‌های پزشکی تهیه و تدوین شده است.

مترجم در کار خود از واژه‌ها و اصطلاح‌های فارسی متداول در کتاب‌ها و منابع پزشکی معتبر موجود استفاده کرده است و تا آنجا که امکان داشته از میان این برابر نهاده‌ها، که از منابع مختلف زبان فارسی گرد‌آوری شده، بهترین‌ها را برگزیده است.

در این فرهنگ مدخل‌ها به ترتیب الفبای فارسی آمده‌اند و خواننده‌ی فارسی زبانی را که به دنبال یافتن تعریفی برای یک واژه‌ی فارسی پزشکی است به راحتی به مقصود می‌رساند. با این همه واژه‌نامه‌ی انگلیسی– فارسی که به عنوان بخش مکمل فرهنگ در پایان کتاب آمده، استفاده از فرهنگ را برای کسانی که از طریق یک اصطلاح انگلیسی به دنبال برابر نهاده‌ی فارسی یا تعریف آن می‌گردند آسان می کند.

به طور کلی در این فرهنگ بیش از ۵۳۰ مدخل برای جزء‌های ترکیبی (پسوند، پیشوند، یا میان‌وند آمده است که در مجموع آنها بیش از ۱۱۸۰ جزء ترکیبی فارسی یا وام‌گرفته ذکر شده و نیز برای هر یک اصطلاحی پزشکی به عنوان شاهد از خود کتاب استخراج و ارائه شده است. کاری که برای تدوین این ۵۳۰ مدخل و ۱۱۸۰ جزء ترکیبی پزشکی در فارسی صورت گرفته به عنوان مقاله‌یی به یکی از همایش‌های علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارائه و پذیرفته شد.

طیف وسیعی از خوانندگان، مشتمل بر دانشجویان پزشکی و پزشکان و نیز دانشجویان، کارشناسان و دست‌اندرکاران رشته‌های پیراپزشکی مانند داروپزشکان، پرستاران، ورزدرمانگران و مددکاران اجتماعی مخاطبان اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهند، گرچه نگارش روان و فشرده‌ی این فرهنگ استفاده‌ی آن را برای خوانندگان غیر حرفه‌یی هم که نیاز به یک فرهنگ پزشکی در خانه دارند میسر ساخته است.