روش سریع تراختنبرگ در حساب
مولف: آن کاتلر، رودلف مک‌شین
320 صفحه،   قطع رقعی
یاکوف تراختنبرگ، بنیان‌گذار موسسه‌ی ریاضی در زوریخ و ابداع‌گر روشنی نو و شگفت‌انگیز در حساب، معتقد بود که همه‌ی افراد با «استعدادهای چشمگیر برای محاسبه» به دنیا می‌آیند. او بر این باور است که علت این که اکثر اشخاص در کار با اعداد دچار مشکل می‌شوند دشوار بودن فهم حساب نیست، بلکه روش کهنه‌یی است که با آن حساب را آموخته‌اند.


 
آکریلیک، اگر‌چه از سال ۲۳۳۴ وجود داشته، اما خیلی دیرتر استفاده‌ی وسیع هنرمندان و طراحان قرار گرفته‌ است و اکثر مردم حتی از وجود آن بی‌خبرند. عامه‌ی مردم، به خاطر تنوع بسیار پلاستیک‌های موجود، در مورد آن ها دچار سردرگمی هستند. بسیاری از مردم ماده‌ی پلاستیکی آکریلیک را اشتباها به یکی از نام‌های تجارتی آن مثل «پلکسی گلاس» می‌شناند. اما شایسته است که این ماده بهتر شناخته شود.

 
آموزش این قدیم‌ترین «هنر- صنعت» امروز، با مطالبی چون تهیه و عمل آوردن گل؛ مجوف‌سازی ؛ تختال‌سازی و...